DE BUITENGERECHTELIJKE INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN TUSSEN ONDERNEMERS

In navolging van wat reeds jaren in andere Europese landen courante praktijk is, is het vanaf 02.07.2016 ook in België mogelijk om tegen niet-particulieren onbetwiste facturen in te vorderen zonder tussenkomst van de rechtbank. De bedoeling is dat de invordering sneller en goedkoper afgehandeld kan worden.

Het betreft de klassieke situatie waarin Uw debiteur geen klachten over de geleverde goederen en/of geleverde prestaties heeft maar niettemin nalaat om Uw factuur/facturen te betalen.

De buitengerechtelijke invordering gebeurt als volgt:


De nieuwe procedure heeft als voordelen dat:


De nieuwe procedure vertoont ook nadelen:


Besluit: dit laatste belangrijke nadeel maakt dat wij, zeker bij belangrijke vorderingen, U eerder zullen aanraden om voor de klassieke invorderingsprocedure te kiezen.

Deze nieuwe procedure lijkt ons vooral zinvol te zijn voor relatief kleine vorderingen, waar de gerechtskosten al vlug zwaarder doorwegen ten opzichte van het onbetaalde bedrag en waar de debiteur, net omwille van het beperkte bedrag dat hij verschuldigd is, minder geneigd zal zijn om zelf kosten te gaan maken om de zaak voor de rechtbank te brengen.