Ontdek hier onze expertises

Expertises

Met onze jarenlange expertise bieden wij bijstand en advies bij elke vorm van commercieel geschil waarmee uw onderneming bij het uitoefenen van haar handelsactiviteiten wordt geconfronteerd. Hierbij streven wij steeds naar een geïntegreerde aanpak, in samenwerking met uw accountant, notaris, milieu-adviseur,…

Lees meer

1/ Problemen met klanten, leveranciers, personeel…

Elke onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd met een betwisting waarbij een voormalige contractspartij (zij het klant, leverancier, personeelslid of vennoot) zijn of haar verplichtingen niet nakomt of u voor een tekortkoming aan uw verplichtingen verantwoordelijk acht.

In eerste instantie proberen we, indien we daartoe tijdig worden gecontacteerd, eventuele discussies op voorhand te vermijden door de gemaakte afspraken zo duidelijk en bindend mogelijk op papier te zetten.

Als er zich toch een discussie met een klant/leverancier/personeelslid/vennoot voordoet, dan wordt in overleg met u gepoogd om, zo mogelijk, de betwisting buiten de rechtbank om op te lossen, hetzij door de tegenpartij tot uitvoering van haar verplichting aan te manen hetzij door de aanspraken van de tegenpartij gemotiveerd te weerleggen.

Indien een zaak toch voor de rechtbank dient te worden gevoerd, dan nemen we uw verdediging ter harte door het gezamenlijk bepaalde standpunt duidelijk en juridisch onderbouwd in besluiten uit te werken en ook goed voorbereid mondeling op de rechtbank toe te lichten.

2/ Vastgoed- huur en aannemingsrecht

Bij ons kan U terecht voor bijstand in bouwgeschillen: wij verdedigen U tijdens onderhandelingen, tijdens expertises en voor de rechtbank.

Verder adviseren wij U in huurgeschillen: het invorderen van huurachterstallen; vorderingen tot huuruitdrijving; bijstand bij problemen met de woningkwaliteit van een woning…

Investeert u als particulier of onderneming in een vastgoed ? Wij adviseren U over zakelijke rechten : erfdienstbaarheden; vruchtgebruik; erfpacht; mede-eigendom; opstal; recht van gebruik of bewoning …

3/ Begeleiding van overnames & ondernemingen in moeilijkheden

U bent klaar voor de overdracht van Uw onderneming aan de volgende generatie of aan een externe overnemer, of integendeel ziet U een opportuniteit om een onderneming over te nemen ? De begeleiding daarvan veronderstelt een hele waaier aan expertises om alle risico’s in te schatten en valkuilen te vermijden: contractenrecht, vennootschapsrecht, bank- en kredietrecht, vastgoedrecht, arbeidsrecht, milieu- en omgevingsrecht, … maar ook een gedegen kennis van de praktijk van de gebruikelijke of mogelijke clausules in Uw financieringsovereenkomsten en de contracten met Uw leveranciers (bv. change of control clausules, …) …, een flinke dosis gezond verstand en de feeling om een onderhandeling tot een goed einde te brengen en de tegenstrijdige belangen van overdrager en overnemer te verzoenen. Een evenwichtig overnamecontract is de beste garantie op een overname zonder onaangename nasleep !

Wij kunnen U deze expertise aanbieden vanuit onze uitgebreide ervaring inzake overnamebegeleiding en worden daarbij geholpen door onze ervaring met overnames in een extreme situatie: als gerechtsmandataris die de ‘vrijwillige’ of ‘gedwongen’ overdracht onder gerechtelijk gezag organiseert in het kader van een GRP (= gerechtelijke reorganisatieprocedure), als curator van een failliete onderneming in going concern , als advocaat van een kandidaat-overnemer van een onderneming in staat van faillissement of in gerechtelijke reorganisatie.

Wij geven U daarbij steeds onze grenzen aan en werken hiervoor bij voorkeur samen met Uw accountant, bedrijfsrevisor, notaris, … of onze gedegen buitenlandse correspondenten bij grensoverschrijdende aspecten.

Correspondenten in het buitenland

Doorheen de jaren hebben we binnen Europa een netwerk uitgebouwd van betrouwbare correspondenten waarmee we in vertrouwen kunnen samenwerken teneinde onze cliënten ook buiten België bij te staan zodat hun belangen correct worden behartigd.

Deze correspondenten zijn doorgaans werkzaam in kantoren die qua omvang en werkwijze te vergelijken zijn met het onze zodat onze cliënten de hen gekende service blijven ervaren.

Om onze buitenlandse correspondenten toe te laten in de best mogelijke omstandigheden uw dossier te voeren, voeren wij doorgaans de communicatie met onze correspondent teneinde een vlotte communicatie  en opvolging te garanderen.

Frankrijk
Nederland
Luxemburg
Duitsland
Italië
Polen
Hongarije
Roemenië

Nood aan onze expertise?

Contacteer ons